"Türk Çocukları ecdadını (Atalarını) tanıdıkça ve
O'na sahip çıktıkça yine çok büyük işler yapacaktır.

Medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi parlayacak ve
tarih sayfalarına yine Türk adı ile yazılacaktır."

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

                                            MAKALE LİSTESİ

İSTİKLAL MAHKEMELERİ
Birinci adam'In gölgesi olmadI
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI VE DIŞ İLİŞKİLERİ
Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat
Osmanlı'dan  Türkiye Cumhuriyeti'ne: Değişme ve Süreklilik
Osmanlıda Fütüvvet ve Ahi Teşkilatı
Osmanlı'da Toprak İdaresi
Osmanlı Devleti laik bir devlet midir? Osmanlı Hukuk sistemi deyince ne akla gelmelidir? İslâm Hukukundan ayrı bir hukuk sistemi var mıdır? Din ve devlet münâsebeti nedir?
I.DÜNYA SAVASINDA OSMANLI DEVLETI
Darwinizmin tarihi
II. MEŞRUTİYET DEVRİ AYDINLARININ ATATÜRK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
TARİH ÖZETİ
ATATÜRK’ÜN TÜRK TARİH TEZİ
93 HARBİ SIRASINDA SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’İN VALİLERE  GÖNDERDİĞİ BİR EMRİ: GAYR-İ MÜSLİMLERE, ÖZELLİKLE ERMENİLERE YÖNELİK BAZI MESAJLAR
ATATÜRK VE EĞİTİM

ERMENİ DİASPORASI

TÜRKİYE’DEKİ İLK KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİS’TEKİ ÇALIŞMALARI
 Tarih Nasıl Çalışılır?
Tarih Sevgisi
Tarih Hakkında Kim Ne Söylemiş?
Onlar Unutmuyorlar...
Abdulhamid'in Dış Politikası
Hicaz Demiryolu
Tarih ve Bilgi
Musul MESELESİ
I.DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YILLARDA  AVRUPA’NIN ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  HAYATI VE ESERLERİ
TASVİR-İ EFKÂR GAZETESİ, 18 MART ZAFERİ HABERLERİ   BİR  ZIRHLILARINI  BATIRDIK,   RUMİ 6 MART 1331/MİLADİ 19 MART 1915, S.1
LİSÂN MES'ELESİ
İSMAİL BEY GASPIRALI
MEDRESE MESELESİ
DEDEM GASPRALI
İsmail (Bey) Gaspıralı, Pantürkizm ve Polonya ile Münasebeti
Gaspıralı ve Rusya  Müslümanlarının Kimlik Mücadelesi, 1905-1907
İsmail Gaspıralı'nın Fikirleri
GASPIRALI'NIN TÜRK DÜNYASINDA VERDIĞİ DİL VE KÜLTÜR MÜCADELESİ
İsmail Gaspıralı, Eğitim ve Öğretim Problemleri

TÂRİH ŞUURU ve ÇEVRE

OSMANLI TÜRK TOPLUMUNDA KÖLELER VE CARİYELER
KAPKAÇ TERÖRÜNE OSMANLININ ALDIĞI ÖNLEMLER
OSMANLIYI ANLAMAK
ABDÜLHAMİD HAN'IN İL İL PETROL HARİTASI
DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLER
AVUSTURYA SEFİRİ BUSBEC'İN HATIRALARINDA OSMANLI
OSMANLIDA MAHALLE
TARİH ÖĞRETİMİ HAKKINDA
OSMANLI TOPLUMUNDA CİNGENELER
AYDINLANMA VE FRANSIZ DEVRİMİ
VEHABİLİK
Osmanlı Devleti İçerisindeki Hıristiyanlar Ve Yahudiler

1933 ÜNİVERSİTE REFORMU’NUN ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR POLİTİKASINDAKİ YERİ

RECEP YAZICIOĞLU
ALİYA İZZETBEGOVİÇ
Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kadın ve Eğitimi
Dijital İcat Oldu Mektup Bozuldu / Mustafa MENCÜTEKİN
Gurbetine Düşmek ve Vuslatına Ermek... / Yusuf ÇETİNDAĞ
Hükümdar Sanatçılar / Yusuf ÇETİNDAĞ
Üç Ermeni Yazarın Bakış Açısıyla “TÜRK KÜLTÜRÜ ve İSLÂM” / Meryem Dilekçi

A CONCEPTUAL ANALYSIS OF  DISTANCE EDUCATIONAL PERSPECTIVES AND FUNCTIONS IN SOCIOLOGY