OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR LİSTESİ

 

·      Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1970.

·      Adıvar, Halide Edip; Türk’ün Ateşle İmtihanı, İstanbul 1994.

·      Ahmad, Faroz; İttihat ve Terakki. Ankara2000.

·      Akalın, Cüneyt; Askerler ve Dış Güçler: Amerikan Belgeleriyle 27 Mayıs Olayı, İstanbul 2000.

·      Akgündüz, Ahmet; Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul 2001.

·      Akgündüz, Ahmet; Osmanlıda Harem, İstanbul 2004.

·      Aktar, Ayhan; Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İstanbul 2001.

·      Akyol, Hüseyin; Çerkez Ehem, İstanbul 2001.

·      Altındal, Aytunç; Üç İsa, İstanbul 2002.

·      Arcayürek, Cüneyt, Darbeler ve Gizli Servisler, İstanbul 1989.

·      Arık, Remzi Oğuz; İdeal ve İdeoloji, İstanbul 1965.

·      Armaz, Ahmet; Tarihin Esrarengiz Bir Sahifesi: Dönmeler ve Dönmelerin Hakikati, İstanbul 2002.

·      Arsal, Sadri Maksudi; Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, İstanbul 1965.

·      Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk, Ankara 1984.

·      Atilhan, Cevat Rıfat; Siyonizm ve Protokoller, İstanbul, 1955.

·      Atsız, Hüseyin Nihal, Türk Tarihinde Meseleler, Ankara 1972.

·      Atsız, Hüseyin Nihal; Çanakkaleye Yürüyüş, İstanbul 1992.

·      Avcıoğlu, Doğan; Türkiye’nin Düzeni, Ankara 1968.

·      Ayaşlı, Münevver; İşittiklerim Gördüklerim Bildiklerim, İstanbul 2002.

·      Aybars, Ergün; İstiklâl Mahkemeleri, C. I-II, İzmir 1988.

·      Aydemir, Şevket Süreyya; Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa (1914-1922), İstanbul 1968.

·      Aydemir, Şevket Süreyya; Suyu Arayan Adam, İstanbul 1963.

·      Aydemir, Şevket Süreyya; Tek Adam, C. I-III, İstanbul 1963.

·      Aysan, Mustafa; Atatürk’ün Ekonomi Politikası, İstanbul 1980.

·      Baigent, Michael, Richard Leigh, Henry Lincoln; Kutsal Kan Kutsal Kase- Tapınak Şövalyeleri, İstanbul 2003.

·      Bardakçı, Murat; Son Osmanlılar, İstanbul 1999.

·      Başgil, Ali Fuat; 27 Mayıs İhtilâli ve Sebepleri, İstanbul 1966.

·      Başgil, Ali Fuat; Din ve Lâiklik, İstanbul 1962.

·      Bayrak, M. Orhan; Türkiye’yi Kimler Yönetti (1920-1992), İstanbul 1992.

·      Bayur, Yusuf Hikmet; Türkiye Devletinin Dış Siyasası, İstanbul 1942, 183s.

·      Bayur, Yusuf Hikmet; Türklüğün Acun ve Siyasası Üzerindeki Etkileri, Ankara 1974.

·      Belen, Fahri; Çanakkale Savaşı, İstanbul 1935.

·      Besalel, Yusuf; Yahudi Tarihi, İstanbul, 2003.

·      Bleda, Mithat Şükrü; İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul 1979.

·      Buğra, Tarık; Küçük Ağa, Ankara 1991.

·      Cahum, Leon; Gökbayrak, İstanbul 1991.

·      Cem, İsmail; Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul 1975.

·      Cemal, Behçet; Şeyh Sait İsyanı, İstanbul 1955.

·      Cemal, Hasan; Bana Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım, İstanbul 2001.

·      Çavdar, Tevfik; İttihat ve Terakki, İstanbul, 1991.

·      Çulcu, Murat; Marjinal Tarih Tezleri, İstanbul 2000.

·      Danişmend, İsmail Hakkı; Türklük Meseleleri, İstanbul 1976.

·      Danişment, İsmail Hami; İslam Medeniyetine Göre Batı Medeniyeti, İstanbul 1989.

·      Danişmet, İsmail Hami; Batı Menbalarına göre İslam Medeniyeti, İstanbul 1988.

·      Danişmet, İsmail Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1948.

·      Darendelioğlu, İlhan; Türkiye’de Komünist Hareketleri (1910-1973), İstanbul 1973.

·      Dilipak, Abdurrahman; Laisizm, İstanbul 1991.

·      Dumont, Paul; Mustafa Kemal, Ankara 1993.

·      Ekinci, Necdet; Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler, İstanbul 1997.

·      Emre, Ahmet Cevat; Atatürk’ün İnkılâp Hedefi ve Tarih Tezi, İstanbul 1956.

·      Emre, Ahmet Cevat; İki Neslin Tarihi, İstanbul 1960.

·      Ercan Yavuz, Osmanlıda Azınlıklar, Ankara 1993.

·      Fırat, Şefik; Doğu İlleri ve Varto Tarihi, Ankara 1961.

·      Goloğlu, Mahmut; Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Ankara 1972.

·      Goloğlu, Mahmut; Tek Partili Cumhuriyet (1931-1938), Ankara 1974.

·      Goloğlu, Mahmut; Üçüncü Meşrutiyet, Ankara 1969.

·      Gökalp, Ziya; Türkçülüğün Esasları, İstanbul 2000.

·      Gökalp, Ziya; Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2000.

·      Gülaltay,  Semih Tufan, Tanrı’nın Türk’leri, İstanbul 2003.

·      Gölpınarlı, Abdulbakıy; Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, İstanbul 1978.

·      Gölpınarlı, Abdülbâki; 100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1969.

·      Güngör, Erol; Dünyay’yı değiştiren Kitaplar, Ankara 1998.

·      Güngör, Erol; Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ankara 1998.

·      Gürün, Kamuran; Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), Ankara 1991.

·      Hiçyılmaz, Ergun;  Teşkilatı Mahsusa’dan Mit’e, İstanbul 1990.

·      Hitler, Adolf; Kavgam, İstanbul 2005.

·      Kabaklı, Ahmet; Temellerin Duruşması, İstanbul 1999.

·      Kaplan, Mehmet; Hikaye Tahlilleri, İstanbul 1991.

·      Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Atatürk, Güven Matbaası, İstanbul 1946, 142s.

·      Karatepe, Şükrü; Tek Parti Dönemi, İstanbul 1997.

·      Karay, Refk Halit; Nilgün, Ankara 1988.

·      Karpat, Kemal; Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 1967.

·      Kırzıoğlu, Fahrettin; Türk İnkılâp Tarihi Ders Notları, Erzurum 1977.

·      Kısakürek, Necip Fazıl; Benim Gözümde Menderes, İstanbul 1970.

·      Kısakürek, Necip Fazıl; Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık, İstanbul 1985.

·      Koestler, Arthur; Onüçüncü Kabile, İstanbul 2000.

·      Köprülü, Mehmet Fuat; Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseseleri Üzerine Etkileri, İstanbul 1999.

·      Kubalı, H. Nail; Türk Devrim Tarihi Dersleri, İstanbul 1973.

·      Kubalı, H. Nail; Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul 1973.

·      Kuran, Ahmet Bedevî; İnkılâp Tarihimiz ve İttihât Terakkî, İstanbul 1948.

·      Kurtkan-Bilgiseven, Âmiran; Türkiye'ye Yönelik Etnik İddialara Dayalı Bölücü Faaliyetler, İstanbul 1991.

·      Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, (çev. Metin Kıratlı), Ankara 1970.

·      Lord Kinross, Lord; Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu (çev. Tezel Ayhan), 3. baskı, İstanbul 1967.

·      Lord Kinross; Atatürk, İstanbul 1966.

·      Mandino, Og; Dünyadaki En Büyük Satıcı, İstanbul 1997.

·      Mardin Şerif; Bediüzzaman Said Nursi Olayı, İstanbul 1993.

·      Mardin Şerif; Din ve İdeoloji, İstanbul 1997.

·      McGhee, George; ABD-Türkiye-NATO-Ortadoğu, Ankara 1992.

·      Meriç, Cemil; Bu Ülke, İstanbul 1983.

·      Meriç, Cemil; Ümrandan Uygarlığa, İstanbul 1996.

·      Mısırlıoğlu, Kadir; Lozan Zafer mi? Hezimet mi?, C. I-III, İstanbul 1965.

·      Mısırlıoğlu, Kadir; Türk’ün Siyah Kitabı, İstanbul, 1966.

·      Mussolini, Benito; Faşizm Nedir?, İstanbul 1985.

·      Mustafa Rahmi, Timur ve Tüzükatı, İstanbul 1339.

·      Necip Asım; Türk Tarihi, İstanbul 1935.

·      Oran, Baskın; Türk Dış Politikası, C. I., İstanbul 2001.

·      Ortaylı, İlber, Osmanlı’da Alman Nüfuzu, İstanbul 2001.

·      Ortaylı, İlber; Osmanlı’nın En Uzun Asrı, İstanbul 2000.

·      Ögel, Bahaeddin; Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1980.

·      Öke, Mim Kemal; Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, İhanetler Komplolar, İstanbul 1991.

·      Özakıncı, Cengiz; Münevver, İstanbul 2005.

·      Özakıncı, Cengiz; Neveser, İstanbul 2004.

·      Safa, Peyami; 20. Asır Avrupa, Biz, İstanbul.

·      Safa, Peyami; Fatih Harbiye, İstanbul 1

·      Safa, Peyami; Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul

·      Sakoğlu, Necdet; Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 1999.

·      Sakoğlu, Necdet; Türk Eğitim Tarihi, İstanbul 2001.

·      Sander, Oral, Siyasi Tarih, Ankara 2000.

·      Sarınay, Yusuf; Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları, Ankara 1997.

·      Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Karşılaştırmalı Türk Destanları, İstanbul 1992.

·      Shirer, William; Nazi İmparatorluğu, İstanbul 2003.

·      Soysal, İlhami; Dünyada ve Türkiye’de Masonlar ve Masonluk, İstanbul 1978.

·      Tahir, Kemal; Devlet Ana, Ankara 1975.

·      Tahir, Kemal; Kurt Kanunu, Ankara 1977.

·      Tezel, Yahya Sezai; Türk İktisat Tarihi, İstanbul 2002.

·      Timur, Taner; Osmanlı Toplumsal Düzeni, Ankara 1979.

·      Tokin, Hüsrev; Türk Tarihinde Siyasî Partiler ve Siyasî Düşüncenin Gelişmesi, İstanbul 1965.

·      Toprak, Zafer; Milli İktisat- Milli Burjivazi, İstanbul 1995.

·      Tunaya, Tarık Zafer; Türkiye’de Siyasî Partiler (1859-1952), İstanbul 1952.

·      Tunaya, Tarık Zafer; Türkiye’nin Siyasî Tarihinde Batılılaşma Hareketleri, İstanbul 1960.

·      Tunçay, Mete; Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), İstanbul 1989.

·      Tunçay, Mete; Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), Ankara 1967.

·      Turan, Osman; Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Türk Dünya Nizamının Mili, İslami, İnsani Esasları, İstanbul 1980.

·      Turhan, Mümtaz; Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, İstanbul 1965.

·      Turhan, Mümtaz; Garplılaşmanın Neresindeyiz?, İstanbul 1959.

·      Turhan, Mümtaz; Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, İstanbul 1998.

·      Ulugay, Osman; Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı, İstanbul 1974.

·      Ülken, Hilmi Ziya; Lâiklik, Ankara 1981.

·      Ülken, Hilmi Ziya; Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul 1948.

·      Ülken, Hilmi Ziya; Tarihî Maddeciliğe Reddiye, İstanbul 1963.

·      Ülken, Hilmi Ziya; Türk Tefekkür Tarihi, İstanbul 1952.

·      Ülken, Hilmi Ziya; Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1992.

·      Yalçın, Soner; Efendi/Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, İstanbul 2004.

·      Yalçın, Soner; Teşkilatın İki Silahşorü, İstanbul 2001.

·      Yöntem, Ali Canip;  Yakın Tarihimiz, İstanbul 1962.

·      Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1999